tiistai 24. helmikuuta 2009

Valokuvat ja sitaattioikeus

Eräät suomalaiset neulojat ovat ajautuneet sanaharkkaan Puikkomaisteri -blogia pitävän nimimerkin "Puikkomaisteri" kanssa. Erimielisyydet koskevat valokuvien käyttöä, tarkemmin sanoen kyseisten neulojien (ja eräiden kolmansien osapuolten) ottamien valokuvien käyttöä Puikkomaisteri-blogin kirjoitusten kuvituksena. Kiista on sikäli mielenkiintoinen kun se koskee valokuvien sitaattioikeutta, joten ajattelinpa itsekin heittää lusikkani soppaan.

Vastuuvapauslausekkeentapaisena mainittakoon tässä että vaimoni on osallistunut aiheesta käytyyn keskusteluun. Että caveat lector vaan tai sinnepäin.

Puikkomaisteri-blogissa julkaistiin äskettäin pitkähkö artikkeli, joka sekä valottaa hieman kiistan taustoja (vaikkakin tekee sen ymmärrettävän yksipuolisesti), että selvittää blogin pitäjän perusteluja toiminnalleen. Sivuuttaen kirjoituksen mielestäni melko vähättelevän ja holhoavan sävyn, ja sen että se on hieman erikoisesti koko nimellä tietylle henkilölle osoitettu avoin kirje joka kuitenkin on kirjoitettu nimimerkin suojista, päästään kirjoittajan ydinargumenttiin oman toimintansa puolesta.

Kirjoittaja nojaa tekijänoikeuslain 22§:ssa määriteltyyn sitaattioikeuteen, oikeustieteen tohtori Jukka Kemppisen henkilökohtaiseen mielipiteeseen Internetistä löytyvien kuvien käytöstä sekä siihen että rinnastaa oman lainaamisensa tieteellisten artikkelien sitaattikäytäntöön. Sitaattioikeus on lakitekstissä määritelty siten, että lainata saa, kunhan noudattaa hyvää tapaa ja pitää lainauksen laajuuden rajoissa, sanatarkasti:
"Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa." (lähde: Finlex)
Saman lain 11§:ssä todetaan että lähde on tässä yhteydessä aina mainittava. Nimimerkki "Puikkomaisteri" ei kuitenkaan ole lähdettä aina maininnut ainakaan eksplisiittisesti, kuten esimerkiksi tässä kirjoituksessa eräästä neuleohjeiden verkkokaupasta näissä kahdessa kirjoituksessa. En osaa sanoa täyttääkö tämä vielä tekijänoikeusrikkomuksen tunnusmerkit, mutta mielestäni se nakertaa uskottavuutta kirjoittajan laintulkinnan oikeellisuuteen.

Kirjoittaja siis kokee itse toimivansa sitaattioikeuden sallimalla tavalla, ja esittää tueksi jo edellä mainitun lainauksen Jukka Kemppiseltä. Alkuperäinen Kemppiselle esitetty kysymys on, että mikäli joku henkilö A viittaa omassa kirjoituksessaan henkilön B blogissa olleeseen kirjoitukseen, lainaa sieltä tekstiä ja sisällyttää lainaukseen alkuperäisessä kirjoituksessa olleen kuvan, toimiiko A silloin sitaattioikeuden piirissä? Kemppisen vastaus tähän on että kyllä toimii, ja että vaaditun asiallisen yhteyden muodostamiseen riittäisi esimerkiksi kuvan sisällön kommentoiminen. Lienee epäselvää muodostuuko tällainen yhteys kaikissa kiistanalaisissa tapauksissa. Samassa yhteydessä Kemppinen kuitenkin toteaa, että kuvan ottaminen olisi outoa, sillä linkki ajaisi saman asian.

Nimimerkin mielestä neuleista puhuttaessa linkki ei missään tapauksessa riittäisi, eli kuvan lainaaminen on ainoa mahdollinen ratkaisu. Myöhemmin hän viittaa siihen, kuinka oikeusoppineiden tulkinta asiasta on (ilmeisesti) lainaamisen lähes poikkeukseton salliminen epäkaupalliseen käyttöön, vaikkakin Kemppisen vastauksesta, sekä varsinkin tästä Kemppisen itse kirjoittamasta blogikommentista (samasta asiayhteydestä kuin nimimerkin ottamat lainaukset) käy ilmi ettei tapaus hänen mielestään mitenkään täysin selvä. Tässäkin mielessä perustelu nimimerkin toiminnalle on jotensakin hatara.

Itse jäin pohtimaan tuon 22§:n edellyttämää "hyvää tapaa" ja sitä mitä se minulle merkitsee. Selvästikin suhtaudun itse positiivisesti omien kuvieni uusiokäyttöön, niinkin pitkälle että olen niiden yhteyteen liittänyt Creative Commons -lisenssitekstin. En ole lainkaan varma siitä onko tuolla lisenssillä mitään lakiteknistä vaikutusta, mutta oikeastaan se onkin tarkoitettu kertomaan ihmisille nimenomaan siitä, että näitä kuvia on lupa käyttää. Hyvätapaista ei taas mielestäni ole se, että käyttää kuvituskuvina lähdettä mainitsematta toisten valokuvia. En tiedä olisiko mikään oikeusaste kanssani samaa mieltä, sillä onhan Tekijänoikeusneuvostokin lausunnossaan 2007:6 sallinut pelkän kuvan lainaamisen, mutta kuten Kemppinenkin sanoi, ei asia ole aivan selvä.

Varmasti en ainakaan odottaisi saavani osakseni mitenkään myötämielistä kohtelua, mikäli kysymättä ja lähdettä mainitsematta kuvia lainaisin.

P.S. Nimimerkki "Puikkomaisterin" kommentin saatuani korjasin väitettäni kuvien käytöstä ilman lähdetietoja.